Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền tác giả

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

– Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã ký Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp.
Sở hữu trí tuệ luôn luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Ở các nước phát triển SHTT đã phát triển vài trăm năm nay. Nhờ đó, mỗi năm trên thế giới, loài người tạo ra 1,5 đến hai triệu đơn đăng ký sáng chế và có từ 500 nghìn đến 600 nghìn bằng sáng chế được cấp (ở Việt Nam, con số này khoảng 100 đơn và 20 bằng sáng chế được cấp mỗi năm)

Cục Sở hữu trí tuệ đang lưu trữ gần 25 triệu bản mô tả sáng chế, khoảng 1,5 triệu kiểu dáng công nghiệp và gần 3 triệu nhãn hiệu hàng hoá. Việc khai thác thông tin sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thông tin sáng chế, mang lại lợi ích không nhỏ cho các DN cũng như cho toàn xã hội
Là một tổ chức hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư – Sở hữu trí tuệ diendanketoan có thể đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ, diendanketoan cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm thiết kế, bản quyền phầm mềm như sau:

I. tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả

– Quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả;
– Khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
– Hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả, quyền liên quan;
– Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan.

II. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
– Tác phẩm báo chí;
– Tác phẩm âm nhạc;
– Tác phẩm sân khấu;
– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
– Tác phẩm nhiếp ảnh;
– Tác phẩm kiến trúc;
– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

III. diendanketoan tiến hành soạn thảo hồ sơ bảo hộ quyền tác giả:

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
– Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ và mọi giao dịch trong việc bảo hộ quyền quyền tác giả liên quan.

IV. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

– Đại diện trên Cục bản quyền tiến hành thủ tục bảo hộ bản quyền, theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục bản quyền tác giả;
– Đại diện nhận kết quả là văn bằng bảo hộ quyền tác giả;
– Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có)
– Công chứng giấy tờ để tiến hành thủ tục tiếp theo.

V.Tài liệu khách hàng cần cung cấp

– 03 mẫu tác phẩm;
– 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (Giải trình chi tiết);
– Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, thời gian công bố;
– Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm;
– Bút danh của tác giả (nếu có);
– Thông tin cụ thể về tác giả: nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
– Giấy phép thành lập của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có).

Share.

About Author

3 Bình luận

Leave A Reply